• Prof. Dr. T. Umut Dilek

Gebelikte Tarama Testleri

Tarama testleri, herhangi bir risk faktörü olmayan gebelere uygulanan testlerdir. Tarama testleri ile yüksek riskli olduğu saptanan gebelere kesin tanı testleri uygulanır. Benzer şekilde yüksek risk grubu olan (Örneğin geçmiş gebeliklerinde anomalili bebek doğurmuş ailesinde kalıtsal geçiş gösteren hastalık öyküsü olan, birinci derece akrabalarında şeker hastalığı öyküsü, anne ve/veya babadan birinin kalıtsal bir kan hastalığına sahip olduğu ya da taşıyıcı olduğu durumlarda) gebelerde tarama testleri ile vakit kaybetmeksizin tanı testlerine başvurulur. Gebelikte rutin uygulamaya giren başlıca tarama testleri, ilk başvuruda istenen idrar incelemeleri ve bazı özel enfeksiyon ajanları (Hepatit B ve C, Toksoplazma, kızamıkçık veya sfiliz) için bağışıklığın araştırıldığı kan testleridir. Bunların dışında anöploidi (Down Sendromu, Trizomi 13 veya 18, Turner Sendromu) adı verilen genetik problemlerin (kromozom sayısının normalin daha az veya fazla olduğu) taraması için çeşitli testler kullanılmaktadır. Bunlardan en fazla bilineni ilk trimester tarama testidir (ikili test). 24-28. gebelik haftalarında kliniğimizde izlenen tüm gebelere önerdiğimiz glukoz (şeker) yükleme testi takiplerde kullandığımız testlerden biridir.

İkili Test

11-14. Gebelik haftası arasında yapılan bir tarama testidir. Anne kanında ölçülen bazı hormon değerleri, ultrasonografik ölçümler ve anne yaşının dikkate alındığı bir tarama testidir. Ultrasonografik olarak ölçülen nukal saydamlık (ense saydamlığı, NT) ölçümü bu tarama testinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. İkili test ile trizomi 21 (Down sendromu) taraması ile % 85 duyarlılıkla gerçekleştirilir.

Anne Kanında Hücre Dışı DNA Testleri

Onuncu gebelik haftasından itibaren uygulanabilir. Down sendromu, trizomi 13 ve 18’in taraması için yapılan bir ileri tarama testidir. Pozitif olması durumunda şüpheli bulgular amniyosentez (AS) gibi geleneksel bir genetik tanı yöntemiyle elde edilen hücrelerde kromozom analizi ile doğrulanmalıdır. Bu nedenle yöntem tarama testi olarak kabul edilerek “non-invasive prenatal test” (NIPT) olarak adlandırılmaktadır.

NIPT, genel olarak Trizomi 21 (T21), Trizomi 18 (T18), Trizomi 13 (T13) gibi daha sık görülen kromozom anomalileri için tarama testi olarak kullanılmaktadır. Cf-DNA ile T21 için % 99,5, T18 ve T13 için ise % 98,52 e ulaşan negatif ön görü değerine ulaşılmaktadır. Negatif öngörü değeri, bir testin negatif dediği bir olgunun gerçekten negatif olma oranıdır. Bu testlerde yalancı pozitiflik oranı yaklaşık binde 2’dir. Sonucun yüksek riskli gelmesi durumunda yapılması gereken genetik tanı testidir.


6 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Doğumsal Kalp Hastalıkları ve Prenatal Tanısı

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI Canlı doğumla sonuçlanan her 100 gebelikten 2-3’ünde doğumsal kusurları ile karşılaşılır. Bunların yaklaşık üçte biri doğumsal kalp hastalıklarıdır. Doğumsal kalp hastalıkla

Sık Sorulan Sorularla Lohusalık Dönemi

Lohusalık döneminde kadının mücadelesi; Aileye yeni katılan bireyin bakımı ve sorumluluğu, İyileşme süreci, Duygusal değişimler, Emzirme süreci, İstenmeyen bir gebelikten kaçınmak, Puerperium veya Loh