• Prof. Dr. T. Umut Dilek

Gebelikte Tarama Testleri

Tarama testleri, herhangi bir risk faktörü olmayan gebelere uygulanan testlerdir. Tarama testleri ile yüksek riskli olduğu saptanan gebelere kesin tanı testleri uygulanır. Benzer şekilde yüksek risk grubu olan (Örneğin geçmiş gebeliklerinde anomalili bebek doğurmuş ailesinde kalıtsal geçiş gösteren hastalık öyküsü olan, birinci derece akrabalarında şeker hastalığı öyküsü, anne ve/veya babadan birinin kalıtsal bir kan hastalığına sahip olduğu ya da taşıyıcı olduğu durumlarda) gebelerde tarama testleri ile vakit kaybetmeksizin tanı testlerine başvurulur. Gebelikte rutin uygulamaya giren başlıca tarama testleri, ilk başvuruda istenen idrar incelemeleri ve bazı özel enfeksiyon ajanları (Hepatit B ve C, Toksoplazma, kızamıkçık veya sfiliz) için bağışıklığın araştırıldığı kan testleridir. Bunların dışında anöploidi (Down Sendromu, Trizomi 13 veya 18, Turner Sendromu) adı verilen genetik problemlerin (kromozom sayısının normalin daha az veya fazla olduğu) taraması için çeşitli testler kullanılmaktadır. Bunlardan en fazla bilineni ilk trimester tarama testidir (ikili test). 24-28. gebelik haftalarında kliniğimizde izlenen tüm gebelere önerdiğimiz glukoz (şeker) yükleme testi takiplerde kullandığımız testlerden biridir.

İkili Test

11-14. Gebelik haftası arasında yapılan bir tarama testidir. Anne kanında ölçülen bazı hormon değerleri, ultrasonografik ölçümler ve anne yaşının dikkate alındığı bir tarama testidir. Ultrasonografik olarak ölçülen nukal saydamlık (ense saydamlığı, NT) ölçümü bu tarama testinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. İkili test ile trizomi 21 (Down sendromu) taraması ile % 85 duyarlılıkla gerçekleştirilir.

Anne Kanında Hücre Dışı DNA Testleri

Onuncu gebelik haftasından itibaren uygulanabilir. Down sendromu, trizomi 13 ve 18’in taraması için yapılan bir ileri tarama testidir. Pozitif olması durumunda şüpheli bulgular amniyosentez (AS) gibi geleneksel bir genetik tanı yöntemiyle elde edilen hücrelerde kromozom analizi ile doğrulanmalıdır. Bu nedenle yöntem tarama testi olarak kabul edilerek “non-invasive prenatal test” (NIPT) olarak adlandırılmaktadır.

NIPT, genel olarak Trizomi 21 (T21), Trizomi 18 (T18), Trizomi 13 (T13) gibi daha sık görülen kromozom anomalileri için tarama testi olarak kullanılmaktadır. Cf-DNA ile T21 için % 99,5, T18 ve T13 için ise % 98,52 e ulaşan negatif ön görü değerine ulaşılmaktadır. Negatif öngörü değeri, bir testin negatif dediği bir olgunun gerçekten negatif olma oranıdır. Bu testlerde yalancı pozitiflik oranı yaklaşık binde 2’dir. Sonucun yüksek riskli gelmesi durumunda yapılması gereken genetik tanı testidir.


6 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

ANNE GEBELİĞE NASIL ADAPTE OLUR ?

Anne Vücudunda Ortaya Çıkan Değişiklikler Gebelik aynı zamanda anne veya anne adayının vücudunda biri dizi değişikliğe neden olur. Bunların bir bölümü yapısal diğer bölümü işlevsel değişikliklerdir. B

Bebeğinizi Beklerken Yol Haritanız

Anne karnındaki bir bebeğin an- be an gelişimi anne ve baba adaylarının en merak ettiği konuların başında geliyor. Doğumuna kadar boyunun ve kilosunun nasıl seyir gösterdiği, bu gelişimin ve değişikli

Doğum Ağrısı ile Nasıl Baş Edebiliriz ?

Vajinal yolla doğum süreci ilk gebeliklerde düzenli ağrıların başlamasından bebeğin doğumun gerçekleşmesine kadar yaklaşık 14-16 saatlik bir dönemi kapsar. Ardışık doğumlarda bu süre kısalır yaklaşık