• Prof. Dr. T. Umut Dilek

Fetal Ekokardiyografi

Doğuşsal kalp hastalıkları tüm anomaliler içinde en sık görülen anomali tipidir. Yaklaşık 1000 doğumda 8 oranında kabaca % 1 oranında izlenir. Öte yandan standart takip ve muayenelerde en yakalanma oranı en düşük anomali tipidir.

Anne karnındaki bebeğin kalp atışı, 6. gebelik haftasından itibaren ultrasonda izlenebilmektedir. Ancak bebek kalp yapısının detaylarının değerlendirilmesi, vajinal yolla yapılan ultrasonografi ile 13-14. gebelik haftalarında, abdominal yolla (karından) yapılan ultrasonografide ise 18. gebelik haftasından itibaren mümkündür. Anne karnındaki bebeğin kalbinde problemi yakalama şansımız gebelik haftası ilerledikçe artar. Bunun nedeni kalbin gelişim sürecinin halen devam etmesi ve bebek büyüdükçe ultrasonografide de kalbi daha detaylı değerlendirmemizin mümkün olmasıdır. Bir örnek verecek olursak gebeliğin 16. haftasında bebeğin kalbinin uzun boyutu yaklaşık 1 cm ’dir.

Fetal ekokardiyografi (fetal eko), 20-25 dakika kadar süren ve bebeğe hiç zararı olmayan bir renkli doppler ultrason incelemesidir. Anatomik taramayı takiben risk faktörü taşıyan gebelerde fetal ekokardiyografi 21-23. Gebelik haftaları arasında yapılabilir. Daha erken yapılacak değerlendirmelerde mutlaka hastanın yukarıdaki zaman aralığında tekrar görülmesi gerekebilir. Bazı özel durumlarda fetal ekokardiyografi incelemesinin ilerleyen gebelik haftalarında tekrarlanması gerekebilmektedir.

Bebekte yapısal kalp anomalisi riski yüksek olan hamilelerin, fetal ekokardiyografi konusunda deneyimli ve uzmanlaşmış bir hekim (Perinatolog veya pediyatrik kardiyolog) tarafından ve renkli Doppler özelliği olan bir ultrason cihazı ile değerlendirilmeleri gerekir.

Fetal ekokardiyografi ile, bebek kalbindeki yapısal bozuklukların saptanma oranı %80-90 ’lara çıkmaktadır. Bebekte ani ölüme neden olabilecek ve bebeği doğumdan sonra sıkıntıya sokabilecek kalp sakatlıkları da bunlara dahildir. Fetal ekokardiyografi ile bebek kalbindeki ritim bozuklukları, bebek kalbinin işlevsel bozuklukları (kardiyak fonksiyon bozuklukları) saptanabilir.

Fetal ekokardiyografi ile bile bebek kalbindeki yapısal bozukluklarının bazıları tespit edilemeyebilir. Bunlar genelikle kalpteki küçük delikler, kalp kapaklarındaki küçük yapısal bozukluklar ve bazı kompleks kalp anomalileridir . Ayrıca bazı kalp sakatlıkları da ancak doğumdan sonra ortaya çıkabilir.

Fetal kalp anomalilerinin saptanması durumunda diğer organ anomalileri ve kromozom anomalileri (Down sendromu, Trizomi 13 ve 18, Turner Sendromu ve Başta Di George sendromu olmak üzere kromozomaltı düzensizlikler) ile beraber olup olmadıkları araştırılmalıdır.

Yakalanan bir fetal kalp anomalisinin yaşamla bağdaşır olup olmadığı, doğumdan sonra düzeltilip düzeltilemeyeceği mutlaka bir çocuk kardiyoloğu ve doğumsal kalp kusurlarının cerrahi tedavisi konusunda tecrübeli bir kalp damar cerrahisi uzmanı ile beraber değerlendirilmelidir. İzole kromozom anomalisinin eşlik etmediği doğumsal kalp kusurlarında acil ve erken müdahale gerektirecek bir durum söz konusu ise mutlaka yenidoğan yoğun bakım, çocuk kardiyolojisi ve cerrahiyi yapacak kardiyovasküler cerrahi uzmanının olduğu bir hastanede doğum gerçekleştirilmelidir. Bu imkan yoksa acil müdahale yapılıp hızla böyle bir merkeze transfer edilmelidir.

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Doğumsal Kalp Hastalıkları ve Prenatal Tanısı

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI Canlı doğumla sonuçlanan her 100 gebelikten 2-3’ünde doğumsal kusurları ile karşılaşılır. Bunların yaklaşık üçte biri doğumsal kalp hastalıklarıdır. Doğumsal kalp hastalıkla

Sık Sorulan Sorularla Lohusalık Dönemi

Lohusalık döneminde kadının mücadelesi; Aileye yeni katılan bireyin bakımı ve sorumluluğu, İyileşme süreci, Duygusal değişimler, Emzirme süreci, İstenmeyen bir gebelikten kaçınmak, Puerperium veya Loh